Személyes adatok védelme

S.C. Futurion Center SRL

I. Általános információk

Személyes adatainak adatvédelme a S.C. Futurion Center SRL egyik fő aggodalma, a Str. Jigodin 69/53, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita adatkezelőként.
Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy tájékoztassa személyes adatainak a webhely használatával kapcsolatos kezeléséről https://janospanzio.com (a “webhely”)

II. A kezelt személyes adatok kategóriái

Ha Ön a webhely látogatója, a https://janospanzio.com feldolgozza a személyes adatait, amelyeket Ön közvetlenül a webhely használatával összefüggésben ad meg, például a megadott adatokat. a kapcsolattartás / kérdések / panaszok részen belül, amennyiben Ön ezzel kapcsolatba lép velünk.

III. A feldolgozás célja és indokai

Ha Ön a webhely látogatója, a https://janospanzio.com az alábbiak szerint dolgozza fel személyes adatait:

 • marketing tevékenységek, illetve a weboldalon keresztül a https://janospanzio.com által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos távközlés útján (e-mail, sms) történő kereskedelmi kommunikáció továbbítása vívmányokat.

Alap: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik, ha úgy dönt, hogy megadja.

Ön kifejezheti hozzájárulását az adatok ilyen célú feldolgozásához, ha kitölti és bejelöli a webhelyen elérhető hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges megfelelő négyzetet. Ha leiratkozni szeretne ilyen kereskedelmi kommunikáció fogadására, használhatja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek / sms végén található opciót.

Az Ön adatainak erre a célra történő megadása önkéntes. Az Ön adatainak e célra történő feldolgozásához való hozzájárulás megtagadásának nincsenek negatív következményei az Ön számára.

 • panaszok, panaszok megoldása, a forgalom figyelése és a webhelyen szerzett tapasztalatainak javítása.

Téma: Az Ön adatainak erre a célra történő feldolgozása a https://janospanzio.com jogos érdekén alapszik a webhely megfelelő működésének biztosítása érdekében, valamint a a webhely látogatói élményének állandó javítása érdekében, többek között különféle megjegyzések, kérdések vagy panaszok megoldásával.

Az Ön adatainak erre a célra történő megadása önkéntes. Az erre a célra történő adatszolgáltatás megtagadása negatív következményekkel nem jár az Ön számára.

IV. Durata peIV. Az Ön adatainak feldolgozásának időtartama

Alapvetően a https://janospanzio.com annyiban dolgozza fel személyes adatait, amennyire a fent említett feldolgozási célok eléréséhez szükség van.

Ha marketing célokra visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, a https://janospanzio.com ekkor szünteti meg személyes adatainak feldolgozását anélkül, hogy befolyásolná a https://janospanzio.com előzetes hozzájárulása alapján.

V. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Feldolgozás céljából a https://janospanzio.com felfedheti az Ön adatait olyan partnereknek, harmadik feleknek vagy szervezeteknek, amelyek támogatják a https://janospanzio.com tevékenységet üzleti tevékenységük során. a webhelyen keresztül (például futárszolgálat, informatikai szolgáltató) vagy a központi / helyi hatóságok felé, a következő példában felsorolt esetekben:

 • a webhely adminisztrációja;
 • azokban az esetekben, amikor erre a kommunikációra szükség lenne az érintettek számára díjak vagy egyéb szolgáltatások odaítélése céljából, amelyeket az általuk a weboldalon keresztül szervezett, https://janospanzio.com által szervezett promóciós kampányokban való részvétel eredményeként nyernek. ;
 • a webhely és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartása, személyre szabása és fejlesztése érdekében;
 • adatelemzéshez, teszteléshez és kutatáshoz, a használati és tevékenységi trendek nyomon követéséhez, a biztonsági szolgáltatások fejlesztéséhez és a felhasználói hitelesítéshez;
 • a kereskedelmi marketing kommunikáció továbbítására a törvényben előírt feltételekkel és korlátozásokkal;
 • amikor a személyes adatok közzétételét törvény írja elő stb.

VI. Személyes adatok továbbítása

 1. Ahttps://janospanzio.com címre átadott személyes adatok Románián kívül továbbíthatók, de csak az Európai Unió országaiba.

VII. Az Ön által élvezett jogok

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel, mint érintettek a következő jogokkal élnek:

 • az információhoz való jog, illetve a https://janospanzio.com által végzett feldolgozási tevékenységekre vonatkozó részletekhez való jog, a jelen dokumentumban leírtak szerint;
 • az adatokhoz való hozzáférés joga, illetve a https://janospanzio.com személyes adatok feldolgozására vonatkozó megerősítés megszerzésének joga, valamint a feldolgozási tevékenységek részletei, például az adatok feldolgozása , a feldolgozás célja, az adatfogadók vagy az adatfogadók kategóriái stb .;
 • a pontatlan / indokolatlan személyes adatok https://janospanzio.com által a [javítás neve = “business_info” field = “business_website”] által kijavított jog, valamint a hiányos adatok kitöltésének joga, illetve a helyesbítés igénybevételének joga indokolt késedelem nélkül; A helyesbítésről / befejezésről értesítik minden címzettet, akinek az adatokat továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítésekkel jár.
 • az adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésének joga (“az elfelejtéshez való jog”), ha az alábbi okok valamelyike fennáll:
  • ezek már nem szükségesek annak a célnak a teljesítéséhez, amelyre azokat összegyűjtötték vagy feldolgozták;
  • ha a hozzájárulást visszavonták, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja;
  • ha az érintett ellenzi a feldolgozást, és nincs indokolt ok annak érvényesülésére;
  • ha a személyes adatokat illegálisan dolgozták fel;
  • ha a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
  • a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával összegyűjtötték az uniós joggal vagy az üzemeltető székhelye szerinti nemzeti joggal összhangban.

Lehetséges, hogy az adatok törlése iránti kérelmet követően a https://janospanzio.com anonimizálhatja ezeket az adatokat (ilyen személyes karakter hiányzik), és statisztikai célokra folytathatja a feldolgozást ilyen körülmények között;

 • a feldolgozás korlátozásának joga, amennyiben:
  • a személy vitatja az adatok pontosságát egy olyan időszak alatt, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését;
  • a feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett kéri felhasználásuk korlátozását;
  • az üzemeltetőnek a továbbiakban nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett kéri, hogy bíróságon találjanak meg, gyakorolhassanak vagy megvédjenek jogaikat; vagy
  • az érintett ellenezte a feldolgozást (a direktmarketing kivételével) abban az időszakban, amikor megbizonyosodott arról, hogy az üzemeltető törvényes jogai érvényesülnek-e az érintett alanyai felett.
 • az adatok hordozhatóságának joga, illetve (i) a személyes adatok strukturált módon, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő fogadásának joga, és (ii) ezen adatok továbbításának joga https://janospanzio.com egy másik adatkezelőhöz, feltéve, hogy a törvényben előírt feltételek teljesülnek;
 • az ellenzékhez való jog – a feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakban megjelölt kérelem elküldésével gyakorolható;
  • bármikor, az érintett helyzetével kapcsolatos okokból, hogy az általuk megcélzott adatokat a https://janospanzio.com jogos érdeke alapján vagy a közérdek alapján dolgozzák fel kivéve, ha a https://janospanzio.com igazolhatja, hogy jogszerű és kényszerítő okokkal rendelkezik, amelyek igazolják a feldolgozást, és érvényesülnek az érintettek érdekei, jogai és szabadságai felett, vagy hogy a jog létrehozása, gyakorlása vagy védelme célja bíróságon;
  • bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy az arra irányuló adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel.
 • az a jog, hogy ne kerüljön automatikus önálló döntés alá, illetve a jog, hogy nem vonatkoznak olyan döntésre, amely kizárólag automatikus feldolgozási tevékenységek alapján történik, ideértve az olyan profilok létrehozását is, amelyek olyan jogi következményekkel járnak, amelyek az érintett személyt érintik, vagy hasonló módon érintik. – jelentős mérték;
 • a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatósághoz vagy az illetékes bíróságokhoz fordulási jog, amennyiben szükségesnek tartja.

Személyes adatainak feldolgozásával és a fentebb említett jogok gyakorlásával kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a következő e-mail címhez: [email protected].

Ez a weboldal sütiket használ. A fájlok használatával kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a következő linket.